Skolen i Nørskovlund
I den nedlagte folkeskole benyttes en del af lokalerne på skolen i dagtimerne som undervisningslokaler for elever med autisme.
Dette undervisningstilbud er oprettet som en afdeling af Ans skole.

Genvej til Ans Skole